Devoluciones

Jakákoli reklamace se řídí podle níže uvedeného reklamačního řádu. V případě dodatečných dotazů pište na náš email info@cutie.cz nebo volejte na bezplatnou linku 800 677 776.

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "REKLAMAČNÍM ŘÁDEM" internetového obchodu Cutie.cz a právním řádem platným v ČR. "Reklamační řád" internetového obchodu Cutie.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  2. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem. Toto právo se nevztahuje na zboží upravené podle Vašeho přání (zkrácení řemínku, gravírovací práce).
  3. Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
  4. K vracenému zboží přiložte průvodní dopis s textem:"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ...........(pokud požadujete vrácení částky na účet,uveďte prosím číslo účtu).Datum a Váš podpis."
  5. Peníze budou kupujícímu vráceny dohodnutým způsobem ve lhůtě do 30 dnů po odstoupení od smlouvy.

Nuestra certificación y métodos de pago